ŚWIADECTWA


Świadectwo pastora Edmunda Sochy

Nawróciłem się 6 września1969 r. w Bydgoszczy i zacząłem uczęszczać do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego przy ul. Zduny 10 w Bydgoszczy. 19 kwietnia 1970 r. przeżyłem Chrzest w Duchu Świętym. 2 sierpnia 1970 r. Zawarłem przymierze przez Chrzest wiary który udzielił mi Prezbiter Kazimierz Muranty. 

Zainteresowanie Bożym Słowem skłoniło mnie do szukania Bożej woli w moim życiu, chęć pogłębienia wiedzy biblijnej w Z. K. E. którą ukończyłem 31.05.1974 r. Powróciłem do macierzystego zboru, oczekując Bożego kierownictwa. W 1975 r. zostałem powołany na starszego zboru, w późniejszych latach t. j. 1978 r. na skarbnika zboru w Bydgoszczy.

Zwiastując Słowo Boże do ordynacji na diakona, która odbyła się 15 kwietnia 1990 r. którą udzielił Prezb. Edward Czajko, Prezb. Zdzisław Józefowicz i Prezb. Majewski. W tym roku od miesiąca lipca zaczynam odwiedzać placówkę Kościoła Zielonoświątkowego w Bydgoszczy, mieszczącą się w Aleksandrowie Kujawskim. W 1992 r. zostaję powołany na p. o. Pastora. Zostaję wprowadzony w urząd pastora dnia 25.05.1992 r. przez Prezbitera Michała Hydzika i Pastora Włodzimierza Kobusa, który sprawuję do dzisiaj.

W latach 27.07.2011 r. – 30.09.2012 r. służę w Zborze BETEL w Aleksandrowie i  tymczasowo w Zborze MARANATHA we Włocławku.

Pastor Edmund Socha w szkole biblijnej w Warszawie na ul. Zagórnej w roku 1974.


IDZI KWIATKOWSKI - ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA

Download
IDZI KWIATKOWSKI -ŚWIADECTWO NAWRÓCENIA.
Adobe Acrobat Document 60.9 KB