Z życia zboru


Zakończenie służby pastorskiej Edmunda Sochy.Ordynacja na diakona i wprowadzenie w urząd pastora Wojciecha Leczowicza 18.12.2016 r.


Zakończenie roku w szkółce niedzielnej 26.06.2016


URODZINY PASTORA 31.01.2016


Błogosławieństwo dzieci 27.12.2015


Chrzest w naszym zborze 16.08.2015 


ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 18.10.2015